You are here: Home » Indicaties

De Indicaties voor de Bowen Techniek

Wat kan met de Bowen Techniek behandeld worden?

Met de Bowen Techniek worden eigenlijk geen klachten behandeld maar de hele mens. Wanneer er sprake is van genezing komt dat door het zelfgenezend vermogen van de mens, dat wordt gestimuleerd door de Bowen Techniek. Omdat wij de mens als geheel behandelen, kan de Bowen Techniek bij een groot aantal klachten toegepast worden. Tevens is de Bowen Techniek geschikt voor alle leeftijden. Iedereen van baby tot bejaarde kan veel baat hebben bij Bowen.

De meest voorkomende klachten die door Bowen behandeld worden zijn o.a.

In de meeste gevallen zijn er slechts 3 — 5 behandelingen nodig voor langdurige pijnverlichting of herstel.LET OP: De Bowen Techniek is niet bedoeld als alternatief voor medisch advies of behandeling. Als u twijfelt, kunt uw het best overleggen met uw behandelend arts.