Iedere inwoner van Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten bij een verzekeraar naar keuze. Deze verplichte verzekering zorgt ervoor dat ieder individu de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, zonder hier belast te raken met torenhoge kosten. De verzekeraar waar je jouw zorgverzekering hebt afgesloten, vergoedt namelijk het grootste deel van de gemaakte kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uiteenlopende onderzoeken, behandelingen en vervoerskosten na een ongeval. Naast volwassenen is een zorgverzekering ook verplicht voor kinderen. Je betaalt echter geen premie voor kinderen onder de 18 jaar. Bovendien is er voor kinderen onder 18 jaar geen sprake van eigen risico. Wanneer je last hebt van een blessure is het verstandig om de hulp van een fysiotherapeut te raadplegen. De kosten die hiermee gepaard zijn, kun je ook (deels) laten vergoeden met jouw zorgverzekering. Hoe je dat doet, lees je in dit blog. 

Waar bestaat een zorgverzekering uit?

Een zorgverzekering bestaat in Nederland uit twee delen: een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De basisverzekering is voor iedereen verplicht en vergoedt de kosten voor zorg uit het basispakket. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het ziekenhuis, de huisarts en jouw apotheker. De kosten voor fysiotherapeutische behandelingen worden deels vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is afhankelijk van je leeftijd en de reden van jouw bezoek aan de fysiotherapeut. 

Leeftijd

Voor jongeren onder de 18 geldt dat zij de eerste 9 behandelingen van een fysiotherapeut volledig vergoed krijgen door de verzekeraar. Wanneer er meer dan 9 behandelingen nodig zijn, is het mogelijk om de kosten die je hiermee maakt eveneens volledig te laten vergoeden. Dit kan bijvoorbeeld door een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. We raden je aan om hiervoor te informeren bij je huidige verzekeraar. Wanneer je ouder dan 18 bent, worden alle behandelingen vergoed vanaf de 21ste behandeling. 

Het eigen risico

Iedere zorgverzekering bevat een eigen risico. Dit eigen risico is het bedrag dat je zelf betaalt wanneer je zorg gerelateerde kosten maakt. Zijn de kosten hoger dan je eigen risico? Dan vergoedt je verzekeraar het deel van de kosten dat boven je eigen risico ligt. 

Voorbeeld eigen risico:

Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt € 385,- in 2020. Tijdens een voetbalwedstrijd breek je erg ongelukkig je been, waardoor je met een ambulance naar het ziekenhuis wordt vervoerd. In het ziekenhuis worden er onderzoeken gedaan, krijg je medicatie tegen de pijn en wordt je been ingegipst. In de weken daarop moet je verschillende keren naar het ziekenhuis voor controle. De kosten bedragen in totaal € 1500,-. Je betaalt zelf € 385,- en de overige € 1115,- wordt betaald door je verzekeraar. 

Pin It on Pinterest