Hoe medische praktijken, fysiotherapeuten en dergelijke profiteren van software met een elektronisch patiëntendossier en afsprakenbeheer.

Organisaties en instellingen in elke branche kunnen profiteren van het gebruik van bedrijfssoftware. Hieronder vallen ook bedrijven zoals medische praktijken, dierenartspraktijken en fysiotherapeuten. Daarom gaan we hieronder dieper in op CRM software voor de zorgsector en werpen we vooral licht op belangrijke functies waar de zorgsector van kan profiteren. Eerst is het echter noodzakelijk om naar het gezondheidszorgsysteem zelf te kijken.

Uitdagingen van de gezondheidszorg

Factoren als ethiek en empathie spelen een bijzonder belangrijke rol in de gezondheidszorg. Uiteindelijk is gezondheid een zeer persoonlijke, gevoelige kwestie. In de hectische dagelijkse gang van zaken is er echter vaak niet de nodige tijd om lange tijd voor elke patiënt individueel te zorgen. Bezuinigingen, het tekort aan geschoolde werknemers, administratieve hindernissen en, last but not least, de nasleep van de pandemie maken het dagelijks werk in tal van medische instellingen moeilijker. Dit wordt gevoeld door zowel artsen als medewerkers en uiteindelijk door de patiënten zelf. Zelfs als fundamentele, structurele problemen in de gezondheidszorg niet kunnen worden opgelost door simpelweg een CRM oplossing te gebruiken, kunnen branchespecifieke systemen nog steeds helpen om het dagelijkse werk van velen soepeler te maken.

De juiste software voor de gezondheidszorg

Om het volledige potentieel van bedrijfssoftware te ontvouwen, moet deze zijn afgestemd op het gebruik ervan in de betreffende industrie. Elke sector kenmerkt zich immers door zijn eigen specifieke processen, die door een geschikte software in kaart moeten worden gebracht. Klantrelatiebeheer in de zorg wordt bijvoorbeeld patiëntenbeheer. Het principe is in principe hetzelfde. Toch zijn er enkele fundamentele verschillen waarmee rekening moet worden gehouden.

  • Gegevensbescherming: Aan de ene kant zijn de gegevensbescherming eisen in de gezondheidszorg bijzonder hoog. Gezondheidsgegevens zijn zeer gevoelige, persoonlijke gegevens die ten koste van alles moeten worden beschermd tegen toegang door onbevoegden. Op medisch gebied moet hiermee rekening worden gehouden door alle betrokken partijen die met dit soort persoonsgegevens werken.
  • Patiëntenwerving: Aan de andere kant verloopt de acquisitie van nieuwe klanten of patiënten vaak anders dan gebruikelijk in andere sectoren. Onder andere doorverwijzingen van patiënten door andere instellingen spelen hierbij een grote rol. Patiënten zijn dus direct zelf op de hoogte van de praktijk, maar worden bijvoorbeeld door een huisarts doorverwezen naar een specialist.

In de veronderstelling hiervan moeten nu enkele belangrijke functies van bedrijfssoftware voor de zorgsector worden onderzocht. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat dit slechts een overzicht is en dat er geen aanspraak wordt gemaakt op volledigheid of tijdigheid.

Elektronisch patiëntendossier

Een elektronisch patiëntendossier bevat alle medische bevindingen en informatie van eerdere onderzoeken en behandelingen buiten de grenzen van een praktijk of ziekenhuis. In het dossier blijft zo alle belangrijke gezondheidsinformatie over een patiënt bewaard. Deze gegevens zijn van onschatbare waarde voor verdere behandeling. Het digitaliseren van deze informatie zorgt ervoor dat alle belangrijke gegevens te allen tijde beschikbaar zijn en binnen enkele seconden via een centrale locatie toegankelijk zijn. Het alternatief is een analoog beheer van deze informatie in verschillende dossiermappen en faciliteiten, waarbij niet altijd een efficiënte uitwisseling van gegevens over de grenzen van de eigen instelling heen kan worden gegarandeerd.

Afsprakenbeheer

Elektronisch afsprakenbeheer is een van de belangrijkste instrumenten in het administratieve beheer van klantrelaties in de zorgsector. Door de hectische dagelijkse praktijk en strakke planning kan zelfs een kleine vertraging in de ochtend leiden tot verdere, ernstige vertragingen en dus langere wachttijden voor patiënten. Centraal afsprakenbeheer zorgt ervoor dat alle medewerkers toegang hebben tot dezelfde gegevens in hetzelfde systeem. Dit betekent dat zij op elk moment telefonisch of persoonlijk informatie kunnen verstrekken en tegelijkertijd kunnen zien welke afspraken door andere medewerkers zijn geregeld. Herinneringen kunnen ook worden gemaakt met behulp van software-automatiseringen.  Deze kunnen dan weer worden doorgegeven aan de patiënten. Zo kunnen medewerkers van de administratie patiënten die de volgende dag een afspraak hebben telefonisch herinneren. In tijden van beperkte wachtkamer capaciteiten maakt dit de dagelijkse praktijk veel gemakkelijker.

Pin It on Pinterest